Otwarcie Mieszadła – Budżet

Otwarcie Mieszadła – Budżet

Zgodnie z obietnicą zamieszczamy pełne rozliczenie budżetu Otwarcia Mieszadła:

Wpływy:
2550 zł – wejściówki
300 zł – wkład Spółdzielni Cohabitat Build na Otwarcie
RAZEM:
2850 zł

Wydatki:
1160 zł – catering
925 zł – muzycy i sprzęt
320 zł – materiały: druk, taśma, spray itp.
290 zł – logistyka: transport, bilety, telefon
170 zł – strona www
RAZEM:
2865 zł

BILANS:
– 15 zł