Wyrwij granta – Anna Adamczyk

Wyrwij granta – Anna Adamczyk

Kurs pisania projektów i wypełniania wniosków o dofinansowanie.

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie potrafił samodzielnie zaplanować oraz opisać działania projektowe, a także wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie do dowolnego grantodawcy. Dodatkowo po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzyma możliwość konsultacji planowanego projektu.

Kurs składa się z sześciu cotygodniowych spotkań, pierwsze 26.04.2013 – dwugodzinne, realizowane w formule otwartej dyskusji, kolejne co piątek w formie trzygodzinnych warsztatów.

Używając prostego, zrozumiałego języka wspólnie przetłumaczymy urzędowe słowa klucze, przejdziemy cykl tworzenia projektu od pierwotnej idei do wypełnionego wniosku o dofinansowanie.

Warsztaty są kierowane do wszystkich osób planujących realizację działań lokalnych prywatnie i w ramach instytucji.

PROWADZI:
Anna Adamczyk – socjolożka, trenerka. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z sektorem pozarządowym. Pozyskuje i realizuje projekty finansowane ze źródeł europejskich i amerykańskich. Jest autorką i koordynatorką jednego z największych w Polsce pod względem kwoty dofinansowania społecznego projektu partnerskiego (PIW EQUAL, 13 mln pln). Doradczyni Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, konsultantka projektów unijnych oraz z obszaru EOG – Norweski Mechanizm Finansowy, wykładowczyni wyższych uczelni z zakresu zarządzania projektami, trenerka zarządzania projektami unijnymi oraz równości szans kobiet i mężczyzn.

HARMONOGRAM:
26.04, 17:30 – 19:30 – Spotkanie wprowadzające
(2h, spotkanie będzie prowadzone w formie otwartej dyskusji):
– Poznanie oczekiwań wobec całości warsztatów od uczestników spotkania
– Kto może pisać projekty? Czy pisanie projektów to „sztuka tajemna”?
– Przykłady napisanych i zrealizowanych projektów społecznych – dobra praktyka
– Podsumowanie spotkania

10.05 – Pierwszy warsztat
(3h, metody aktywne, wykład)
– Przedstawienie ogólnych założeń dotyczących każdego planowanego projektu
– 8 kroków planowania projektu
– Metody i techniki pisania projektów

17.05 – Drugi warsztat
(3h, metody aktywne, ćwiczenia)
– Jak zrobić dobry opis problemu?
– Jak zdefiniować grupy docelowe projektu
– Techniki określenia celu/celów projektu i ich wpływ na nasz projekt.

24.05 – Trzeci warsztat
(3h, metody aktywne)
– Opis, metody i harmonogram działań
– Narzędzia i techniki ułatwiające budowanie harmonogramów

31.05 – Czwarty warsztat
(3h, metody mieszane)
– Czym różnią się efekty, rezultaty i produkty. Jak określić co jest miękkie a co twarde?
– Co to jest wartość dodana
– Mierzalność i niemierzalność wpływu/oddziaływania projektu na otoczenie – metody i techniki mierzenia

07.06 – Piąty warsztat
(3h, metody mieszane)
– Budżet projektu
– Projekty na montażu finansowym
– Wkład własny finansowy i pozafinansowy

DODATKOWO:
– Materiały szkoleniowe (podręcznik) dla każdego uczestnika całego cyklu warsztatów + 30 zł.
– Webinar (1h): Możliwe źródła dofinansowania, dokumenty, strategie, instrukcje – dla każdego uczestnika całego cyklu warsztatów
– Konsultacja projektu – jednorazowo, 1 godzinna konsultacja dla każdego uczestnika całego cyklu warsztatów

GDZIE:
Mieszadło,
Warszawa, ul. Hoża 51

CENA:
225 zł za całość + podręcznik za 30 zł

ZAPISY:
rezerwacja@mieszadlo.waw.pl