Katalog firm

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek

OFERTA:
Wiele osób boryka się z problemem odzyskania własnych pieniędzy. Często jest to proces trwający długo i do tego kłopotliwy. Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie odzyskać naszych pieniędzy metodami polubownymi i wówczas musimy skorzystać z drogi sądowej i przymusowej egzekucji.
 
Przymusowa egzekucja najczęściej jest metodą skuteczną, ale związana jest z koniecznością ponoszenia kosztów na początku i często ze stresem. Egzekucję możemy rozpocząć w sytuacji, kiedy posiadamy nakaz zapłaty wydany przez sąd.
 
Egzekucja jest prowadzona przez komornika w sposób wskazany przez wierzyciela. Do wyboru jest kilka sposobów. Można zdecydować się na 1 lub wszystkie. Można również zlecić poszukiwanie majątku dłużnika.
Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek może przeprowadzić egzekucję z:

– nieruchomości – należy podać adres i numer księgi
– ruchomości – należy podać, gdzie znajdują się ruchomości
– wynagrodzenie za pracę – należy podać nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika.
– wierzytelności
– rachunki bankowe – należy podać numer rachunku bankowego lub nazwę banku
– inne prawa majątkowe – należy podać na przykład: nazwę i siedzibę spółki z o.o.
NAZWA FIRMY:

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek http://komornikbobek.pl/

ADRES: Wrocławska 6/40, 61-837 Poznań
TELEFON: 61 852 45 60
E-MAIL: poznan1@komornik.pl
   
   

Jeden komentarz